Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

25 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 75,732,400 manat ,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,25% təşkil edən bağlanılmış 39 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,55%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,70% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,86% təşkil etmişdir.