Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

22 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 126,243,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3gün) üzrə 6,29%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,31%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,50% təşkil etmişdir.