Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

21 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  13,519,300. manat,  repo faiz dərəcəsi 6.30%-6.40%  təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,35% , 1M AINAAO  ( 29-32 gün) üzrə 6,30%  təşkil etmişdir.