Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

20 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 106,960,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,80%-7,80%  təşkil edən bağlanılmış 34 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,86%  təşkil etmişdir.