Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

19 dekabr 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği        66,601,200.00   AZN,  repo faiz dərəcəsi 3.70%-6.50%  təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3gün) üzrə 6.00% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.34% təşkil etmişdir.