Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 iyun 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 13,430,200 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,80%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 5 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,93% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.