Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

18 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 102,568,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.50%-8.25% təşkil edən bağlanılmış 39 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.93% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.63% təşkil etmişdir.