Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

15 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 252,377,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.60%-8.25% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.46%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7.70%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.60%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8.25% təşkil etmişdir.