Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

13 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 127,930,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 6,00%-8,25% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.