Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 40,830,300  manat, repo faiz dərəcəsi 5,75%-8,25% təşkil edən bağlanılmış 33 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,21%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,99%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 8,25% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 8,25% təşkil etmişdir.