Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

05 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 106,022,700 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,10%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,85%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,25% təşkil etmişdir.