Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

4 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,747,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,88% təşkil etmişdir.