Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

01 dekabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 211,845,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,10%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 68 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,73%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,60% təşkil etmişdir.