Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

09 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  76,467,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 43 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,39%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,89% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,39%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.