Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

30 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 82,476,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,70%-7,40% təşkil edən bağlanılmış 24 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,40%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.