Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

29 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 191,649,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 6,00%-8,00%  təşkil edən bağlanılmış 27 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,00% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,24%, 2W AINAAO (13-15 gün)  üzrə 8,00%,  1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,40%, təşkil etmişdir.