Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

28 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  107,214,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,18%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,95%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.