Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

27 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 47,087,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-6,75% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,07%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,40% təşkil etmişdir.