Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

24 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 25,321,200  manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,50% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,60%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,70% təşkil etmişdir.