Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

23 noyabr 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 15,815,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,37%-6,35% təşkil edən bağlanılmış 12 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,80%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,35% təşkil etmişdir.