Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

22 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 37,156,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.50%-7.50% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,92%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,21% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.