Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

20 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 81,584,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 42 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,04%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,72%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.