Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

17 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 26,216,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 5,97% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.