Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

07 iyun 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 54,352,800 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,30%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,99%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,80% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.