Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

16 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 46,534,400 manat, repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,30% təşkil edən bağlanılmış 26 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,66% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,30% təşkil etmişdir.