Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

15 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 346,452,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,25% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,25%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7,20% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,25% təşkil etmişdir.