Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

14 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 63,746,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 40 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,01%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,92% təşkil etmişdir.