Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

13 noyabr 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 89,566,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,20%-7,20% təşkil edən bağlanılmış 75 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,29%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,18%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,69% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,20% təşkil etmişdir.