Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

07 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 182,879,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,40% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,98%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7,40% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,40% təşkil etmişdir.