Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

02 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 28,182,600  manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-7,25% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,34% təşkil etmişdir.