Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

1 noyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 120,756,900 manat, repo faiz dərəcəsi 5,50%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,21%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,60%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,41% təşkil etmişdir.