Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

31 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 207,095,700 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7,11%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,16%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7,00% təşkil etmişdir.