Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

30 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,679,200 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 26 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,23%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,02%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.