Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

27 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 435,640,000 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,75% təşkil edən bağlanılmış 48 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,09%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 8,28% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,75% təşkil etmişdir.