Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

26 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 49,749,100 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 4,17% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,41%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,00% təşkil etmişdir.