Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

25 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 36,328,500 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,95% təşkil edən bağlanılmış 35 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 6,66% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,98% təşkil etmişdir.