Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

 24 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 105,467,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 43 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3gün) üzrə 4,00% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,95%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,40%  təşkil etmişdir.