Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

23 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 50,455,300   manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-9,45% təşkil edən bağlanılmış 44 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3gün) üzrə 5,80% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,06%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,50%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,00% təşkil etmişdir.