Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

20 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 96,887,800 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 42 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3gün) üzrə 5,48% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,24%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.