Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

19 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 26,161,700 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 5,40% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,40%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,0% təşkil etmişdir.