Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

18 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 368,145,600 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,75% təşkil edən bağlanılmış 75 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3gün) üzrə 4,90% , 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,58%, 1M AINAAO (29 -32 gün) üzrə isə 5,00%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,75% təşkil etmişdir.