Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

06 iyun 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 35,271,800 manat, repo faiz 4,00%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 32 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,10%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,21% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,18% təşkil etmişdir.