“Optimal Finance” BOKT MMC delistinq

“Optimal Finance” BOKT MMC AZ2001024929 kodlu qiymətli kağızının Listinq Qaydalarının 13.1.2-ci və 14.13-cü bəndlərinə əsasən delistinq edilməsi qərarı verilmişdir