"Optimal Elektronika" MMC AZ2002023599 ISIN kodlu qiymətli kağızının tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.