Kredaqro BOKT MMC-nin AZ2002009168 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.