Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən emissiya edilmiş AZ2042008683, AZ2043008682, AZ2044008681, AZ2045008680 İSİN-li istiqrazların emissiya prospektinə əsasən,

istiqrazlar üzrə faiz ödənişləri günündə faiz ödənişi ilə yanaşı istiqrazların nominal üzrə qalıq dəyərinin müəyyən bir hissəsinin (ipoteka örtüyünə daxil olan aktivlər üzrə əsas borc ödənişlərinə bərabər hissəsinin) ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan daxil olan məlumata əsasən, 2 sentyabr 2020-ci il tarixində AZ2042008683, AZ2043008682, AZ2044008681, AZ2045008680 İSİN-li istiqrazlar üzrə növbəti faiz ödənişi emitent tərəfindən həyata keçirilmişdir. Buna əsasən, 2 sentyabr 2020-ci il tarixindən etibarən sözügedən istiqrazların nominal üzrə qalıq məbləği 977.47 manat təşkil edir.

Növbəti faiz ödəniş dövründə 3%-lik faiz gəliri 977.47 manat məbləği əsasında

 hesablanacaq.

Bakı Fond Birjasında AZ2042008683, AZ2043008682, AZ2044008681, AZ2045008680 İSİN-li istiqrazlar ilə ticarət edərkən istiqrazların baza qiymətinin 977.47 manat olması nəzərə alınmalıdır.