"FİNCA AZƏRBAYCAN" QBKT MMM-nin AZ2002019209 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.