"Falcon Finance” MMC-nin AZ2001025322 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.