BOKT "İnternational" ASC AZ2003021022 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.