“Bank Respublika” ASC-nin AZ2004002880 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.